Namen fundacije je podpora delodajalcem in izboljšanje zaposlitvenih možnosti.

Fundacij bo skrbela za usklajevanje in izboljšanje zaposlitvenih možnosti njenih udeležencev, usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem in regionalnem trgu dela ter zagotavljanje hitrejšega odzivanja in dinamične spremembe na lokalnem in regionalnem trgu dela z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov, programov in projektov.

Razvoj človeških virov

Razvoja človeških virov s poudarkom na vseživljenjski karierni orientaciji in razvoju zaposlenih in samozaposlenih ter izboljšanju kakovosti delovnih mest ter delovnih razmer

Zaposlovanje

Zaposlovanja in razvoja poslovnega okolja

Izvajanje ukrepov

Izvajanje ukrepov, ki so namenjeni ciljnim skupinam brezposelnim, šolajoči mladini, dijakom in študentom ter drugim ciljnim skupinam

Ponudba in povpraševanje

Usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem/regionalnem trgu dela

Izboljšanje socialno-ekonomskega položaja

Prispevanje k izboljšanju socialno ekonomskega položaja udeležencev v Vzhodni kohezijski regiji RS

Ustvarjanje pozitivne klime

Ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanje potencialnih udeležencev fundacije v ukrepe politike zaposlovanja, s ciljem izvajanja le teh v skladu z njihovimi individualnimi željami, potrebami, zmožnostmi ter potencialom trga dela

Zdravje in varstvo pri delu

Skrb za zdravje zaposlenih

Aktivni starejši zaposleni

Podaljševanje delovne aktivnosti starejših

Projekt eVZD

Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

Varnost pri delu v delavnici

Pri starejših zaposlenih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres, ki pa ga lahko zmanjšamo z ustreznimi prilagoditvami delovnih mest ter drugimi ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.

V okviru projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) bomo s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi pripomogli k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v podjetjih za vse zaposlene, še zlasti pa za starejše od 45 let.

Starejša delavka - Usposabljanje za varnost in zdravje pri delu

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Združenje delodajalcev Slovenije

Gospodarsko interesno združenje
Dimičeva 9, Ljubljana

Štajerska gospodarska zbornica

Ulica talcev 24, 2000 Maribor

Savinjsko – Šaleška gospodarska zbornica

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

Regionalna gospodarska zbornica Celje

Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine

Novi trg 11, 8000 Novo Mesto

Kontakt z nami

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI, ustanova

Fundacija VZHOD.SI
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Kontakt: +386 40 635 804

Direktor fundacije je Oskar Salecl

Scroll to Top