Novo izobraževanje eVZD: Promocija aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu

V pričujočem izobraževanju se boste nekoliko pobližje seznanili s pojmom aktivnega in zdravega staranja na delovnem mestu.

Izobraževanje je razdeljeno na pet poglavij:

POGLAVJE:

1. Aktivno in zdravo staranje
2. Aktivno in zdravo staranje v delovnem okolju
3. Varno in zdravo delovno okolje
4. Psihosocialni vidiki zdravja in dela v povezavi z aktivnim in zdravim staranjem
5. Razvoj kompetenc in karierni razvoj zaposlenih

Želimo vam zanimiv proces učenja ter da nove informacije in znanja v čim večji meri prenesete v vaše delovno in zasebno življenje!

Kliknite tukaj za začetek

Scroll to Top